Pořad bohoslužeb 

Rok: 2017

Den Liturgická oslava Místo a
hodina
 
22.10.
Ne
29.neděle v mezidobí Jestřabice
8:15
Za farníky
Koryčany
10:00
Za + Anastázii 
Kudličkovou, manžela,
syny, sestru Gertrudu
a duše v očistci
23.10.
Po
Pondělí
29. týdne v mezidobí
   
24.10.
Út
Úterý
29.týdne v mezidobí
   
25.10.
St
29. týdne v mezidobí    
26.10.
Čt
Čtvrtek
29.týdne v mezidobí
   
27.10.
Pátek
29.týdne v mezidobí
   
28.10.
So
Svátek
sv. Šimona a Judy,
apoštolů
Stupava
18:00
Za + z rodiny
Hurákovy
29.10.
Ne
Slavnost
VÝROČÍ POSVĚCENÍ
KOSTELA
Jestřabice
8:15
Za farníky
Koryčany
10:00
Za + rodiče Petra a
Alenu Šmídovy a 
prarodiče z obou stran
Koryčany
15:00
Pobožnost
za zemřelé na hřbitově
Jestřabice
16:00
Pobožnost
za zemřelé na hřbitově

- říjen,měsíc modlitby sv. růžence. Pamatujme na tuto velmi mocnou modlitbu, která už mnohokrát v dějinách odvrátila moc zla.

- sbírka na opravy a údržbu kostela činila 8611Kč. Všem, kteří přispěli "Pán Bůh zaplať"

- Dnes je den modliteb za misie. "Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na misie.

- v neděli po mši sv. farní kafé

- v naléhavých případech mně zastupuje P. Jaroslav Štancl

Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.