Liturgické mezidobí

 

Základní význam liturgického mezidobí

Mimo liturgické doby, které mají svůj vlastní ráz, zbývá v ročním okruhu ještě 33 nebo 34 týdnů, kdy se tajemství Kristova života a poslání neoslavuje z určitého hlediska, nýbrž spíše v celé jeho plnosti. Zvláště to platí o nedělích. Toto období se nazývá liturgické mezidobí.

Liturgické mezidobí začíná v pondělí po neděli následující po 6. lednu a trvá až do úterý před začátkem doby postní. Znovu začíná v pondělí po neděli Seslání Ducha svatého a končí před 1. nešporami 1. neděle adventní. Podle tohoto uspořádání se užívá liturgických textů uvedených pro neděle i všední dny tohoto období v misálu a v breviáři.

(Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 43-44)

přezvato: www.liturgie.cz