Pořad bohoslužeb 

Rok: 2018

Den Liturgická oslava Místo a
hodina
 
14.10.
Ne

28.neděle v mezidobí
 
Jestřabice
8:15
Za + rodiče Františka
a Františku Průšovy
a bratra
Koryčany
10:00
Za + Tomáše a Jindřišku
Koláčkovy a dvoje rodiče
15.10.
Po
Památka
sv.Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve
Koryčany
18:00
Za + Drahomíru a
Ondřeje Celých a
rodiče
16.10.
Út
Úterý
28.týdne v mezidobí
   
17.10.
St
Památka
sv.Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
Koryčany
18:00
Za zdraví a
Boží požehnání pro švagrovou
18.10.
Čt
Svátek
sv. Lukáše,
evangelisty
Koryčany
18:00
Za + Marii a Ludvíka
Pimkovy
19.10.
Pátek
28.týdne v mezidobí
Koryčany
18:00
Za + rodiče Němcovy
20.10.
So
Sobota
28.týdne v mezidobí
Stupava
18:00
Za + rodiče z obou stran,
bratra Josefa, mažele
Staňkovy a duše v očistci
21.10.
Ne
29.neděle v mezidobí Jestřabice
8:15
Za + Václava Langa,
manželku a syna a
celou + rodinu Kučerovou
Koryčany
10:00
Za + Anastázii Kudličkovou,
manžela, syny, sestru
Gertrudu a duše v očistci
 
- dnes byla sbírka na opravy a údržbu kostela. Všem, kteří přispěli "Pán Bůh zaplať".
- 21.října bude Misijní neděle, koná se sbírka na misie.
- list ředitele PMD
- informace Charita