Pořad bohoslužeb 

Rok: 2019

Den Liturgická oslava Místo a
hodina
 
18.8.
Ne
20.neděle v mezidobí Jestřabice
8:15
Za + Luboše Kostihu,
a celou živou rodinu
Koryčany
10:00
Za + Vlastu a Vladislava
Knopa a rodiče z obou
stran
19.8.
Po
Pondělí
20.týdne v mezidobí
   
20.8.
Út
Památka
sv. Bernarda,opata
a učitele církve
Koryčany
18:00
Za dar zdraví a Boží
pomoc pro nemocné
osoby
21.8.
St
Památka
sv. Pia X., papeže
   
22.8.
Čt
Památka
sv. Panny Marie
Královny
   
23.8.
Pátek
20. týdne v mezidobí
   
24.8.
So
Svátek
sv. Bartoloměje,
apoštola
Stupava
18:00
Za farníky
25.8.
Ne
21.neděle v mezidobí Jestřabice
8:15
Za + Miladu Šebestovou,
manžela, snachu Marii,
rodiče, sourozence
a duše v očistci
Koryčany
10:00
Za + manžela, sestru
a jejího syna
- dnes je sbírka na opravy a údržbu kostela. Všem, kteří přispěli, "Pán Bůh zaplať".
- ještě jednou děkuji všem ženám i mužům, kteří připravili farní den i všem kdo napekli dobroty na farní den.
- vzadu na stolku v kostele jsou přihlášky do náboženství, vyplněné odevzdejte v sakristii, nebo do pošt. schránky na faře, nebo osobně...