Pořad bohoslužeb 

Rok: 2018

Den Liturgická oslava Místo a
hodina
 
17.6.
Ne

11.neděle v mezidobí
Jestřabice
8:15
Za + rodiče Fochrovy
a dva syny
Koryčany
10:00
Za + Jiřího Janovského
a rodiče
18.6.
Po
11.týdne v mezidobí    
19.6.
Út
11.týdne v mezidobí Koryčany
18:00

Mariánské večeřadlo
20.6.
St
11.týdne v mezidobí Koryčany
18:00
Za + syna Radka,
rodiče a bratra Bedřicha
21.6.
Čt
Památka
sv. Aloise z Gonzagy,
řeholníka
Koryčany
18:00
Za zdraví a
Boží požehnání pro dceru
22.6.
Pátek
11.týdne v mezidobí
Jestřabice
12:00
Pohřební mše sv.
p. Kovářová
Koryčany
18:00
 
23.6.
So
Sobota
11.týdne v mezidobí
Koryčany
8:45
Za Boží požehnání
pro všechny obyvatele
našeho města
Stupava
18:00
Za farníky
24.6.
Ne
Slavnost
Narození sv. Jana
Křtitele
Jestřabice
8:15
Za + rodiče Řihánkovy,
dva bratry, sestru,
živou rodinu a
pomoc Panny Marie
Koryčany
10:00
Za živou a + Kosířovou,
Svobodovou a 
duše v očistci
- dnes je sbírka na údržbu a opravy kostela. Všem, kteří přispěli "Pán Bůh zaplať".
- v pondělí 25.6. v 17:30 koncert ZUŠ Kyjov
- Jáhenské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 23.6.2018 v 9.30 hod. z rukou otce biskupa Mons. Antonína Baslera pro olomouckou arcidiecézi tito kandi jáhenství: Ondřej Talaš z farnosti Uherský Brod, Vojtěch Radoch z farnosti Ostrožská Lhota.
- Kněžské svěcení přijmnou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 30.6.2018 v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera pro olomouckou arcidiecézi tito kandidáti