FARNÍ KNIHOVNA

_____________________________________________________________________
 

V lednu 1996 byla otevřena farní a orelská knihovna. Sídlo měla v přístavku fary (Cyrilce) a měla ve svém fondu asi 300 svazků. Knihy byly získány z darů soukromých osob, farního úřadu Koryčany, KDU-ČSL a Ústřední kanceláře Orla. Zásilku dvou poštovních pytlů knih zaslal i koryčanský rodák Zdeněk Mastník z Londýna, tento fond je tvořen českou literaturou vydávanou za totality v zahraničí. Knihovna byla k dispozici v neděli po nedělní bohoslužbě od 9 hodin. Zájem o půjčování nebyl nikdy masový, ale postupně slábl. Po určité době bylo nutno uvolnit prostor na Cyrilce pro jiné aktivity a tak byly knihy uloženy v různých depozitářích. Městské knihovně v Koryčanech bylo nabídnuto vybrat si z těchto knih pro rozšíření knihovního fondu. Veřejná knihovna si vybrala asi 60 svazků.

Byla snaha najít pro knihovnu novou místnost a to se dařilo se střídavými úspěchy podle toho, jak který duchovní správce této záležitosti přál. Přesto se dařilo postupně opravit jednu místnost na faře a příchodem nynějšího duchovního správce P. Františka Bůžka, došlo k novému otevření farní knihovny. Navíc současný duchovní správce dotoval knihovnu řadou hodnotných titulů a v tomto bohulibém úsilí nadále pokračuje. Mimo knihy obsahuje fond hudební CD a multimediální DVD, jež jsou v současnosti vypůjčovány víc, než klasické knihy. Je možno konstatovat, že knihovna obsahuje slušný fond nábožeské literatury, beletrii, knihy pro mládež a rozsáhlý fond CD a DVD.

Prověřili jsme možnost zařazení farní knihovny do sítě veřejných knihoven a na této možnosti se pracuje.

Knihovna je otevřena v neděli po ranní mši svaté a na vyžádání

i ve všední den po večerní mši svaté.

Půjčování knih provádí Jaroslav Kočí.

Myslíme si, že toto užitečné zařízení není využíváno, jak by si zasloužilo,

ke škodě veřejnosti.