Farní kafé

Jednou měsíčně po nedělní mši sv., která začíná v 10:00, 
se setkáváme u šálku dobré kávy či čaje, buchet a koláčů.