FILIÁLNÍ KOSTEL SV. ANNY V JESTŘABICÍCH

_______________________________________________________________________________________
 
 
 

Na výšině uprostřed hřbitova stojí daleko viditelný kostel sv. Anny, který byl roku 1672 opraven. Kostel měl jednu kasuli a bohoslužby se tu konaly jen o svátku svaté Anny. Nynější kostel byl na místě starého, malého kostelíka nově postaven v roce 1753 nákladem vrchnosti, obce a dobrodinců a v roce 1842 byl obnoven. V roce 1844 byl obnoven hlavní oltář sv. Anny.

V roce 1363 je připomínán farář Hanek. Fara je vzpomínána v roce 1464,1577 a ještě v roce 1733. Potom byly Jestřabice filiálkou Koryčan a kostel je uváděn jako kaple.

Jestřabice byly roku 1890 opětovně povýšeny na samostatnou faru.

Od 1.1.2006 byla farnost jestřabická zrušena a kostel se stal filiálním kostelem farnosti koryčanské.

Pouť v kostele sv. Anny se koná kolem svátku sv. Jáchyma a Anny (26. července).

 

Duchovní správa Jestřabice

První farář Jestřabický, jehož jméno se zachovalo, se jmenoval Hanek (nebo Hanák). Byl farářem r. 1363, neboť tehdy byly Jestřabice značnou osadou farní s přifařenými Haluzicemi a Slušicemi. V 17. století samostatná farnost zanikla. 

Doba nová:

P. Josef Habiger   (28.9-1890 - 12.4.1893)

P. Josef Vychodil - administrátor  (12.4.1893 - 27.8.1893)

P. Jan Svozil   (28.8.1893 - 1.9.1904) odjel do Ameriky

P. Innocenc Khestl

P. Robert Honza   (21.6.1905 - 3.11.1925)

P. Kašpar Dostál  (1.4.1926 - 1.5.1947)

P. Ignác Flíbor - admin. excurr. (1.5.1947 - 11.10.1950)

admin. excurr. P. Jan Tajmer

                        P. Stanislav Straňák

                        P. Alois Brázda

                        P. Petr Krajčovič

                        P. Ryszard Turko

                        P. Michal Šálek

                        P. František Bůžek

                        P. Jaroslav Štancl

                        P. Vladimír Jesenský