FILIÁLNÍ KOSTEL SV. ANNY V JESTŘABICÍCH

_______________________________________________________________________________________
 
 
 

Na výšině uprostřed hřbitova stojí daleko viditelný kostel sv. Anny, který byl roku 1672 opraven. Kostel měl jednu kasuli a bohoslužby se tu konaly jen o svátku svaté Anny. Nynější kostel byl na místě starého, malého kostelíka nově postaven v roce 1753 nákladem vrchnosti, obce a dobrodinců a v roce 1842 byl obnoven. V roce 1844 byl obnoven hlavní oltář sv. Anny.

V roce 1363 je připomínán farář Hanek. Fara je vzpomínána v roce 1464,1577 a ještě v roce 1733. Potom byly Jestřabice filiálkou Koryčan a kostel je uváděn jako kaple.

Jestřabice byly roku 1890 opětovně povýšeny na samostatnou faru.

Od 1.1.2006 byla farnost jestřabická zrušena a kostel se stal filiálním kostelem farnosti koryčanské.

Pouť v kostele sv. Anny se koná kolem svátku sv. Jáchyma a Anny (26. července).