FARNÍ AKTIVITY

 

Výuka náboženství

Živý růženec

Mariánské večeřadlo

Farní knihovna

Farní kafé

Zahradní slavnost (Farní den)