Vítejte na stránkách

Římskokatolické farnosti sv. Vavřince v Koryčanech.

 

Přinášíme zde informace o aktuálním dění ve farnosti,

pořady pohoslužeb, historii kostelů a další.

Ve fotogalerii najdete zajímavé fotografie.

 

 

NOVINKY 

_____________________________________________________________

Pořad bohoslužeb  v týdnu od 24.9. do 1.10.2017

____________________________________________________________________________

Fotogalerie - Poděkování za úrodu 2017,   Farní kafé

 

____________________________________________________________________________

 

Jubilejní rok Fatimy

Podmínky k udělení plnomocných odpustků
 
Pro důstojné prožití oslav stého výročí zjevení ve Fatimě, z rozhodnutí papeže Františka,
je jubilejní rok obdarován plnomocnými odpustky, od 27. listopadu 2016 až do 26. listopadu 2017.
 
Plnomocné odpustky jubilea se udělují: 
 
a) věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy a s úctou se zúčastní některé z oslav nebo modliteb ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče nás“, vyznání víry (Credo) a budou vzývat Pannu Marii Fatimskou;
 
b) věřícím, kteří se zbožností uctí sochu Panny Marie Fatimské, která je slavnostně vystavena k veřejné úctě v jakémkoliv chrámu, oratoři či na vhodném místě, ve výroční dny zjevení (13. den v měsíci od května do října 2017) a kdo se s úctou zúčastní oslav v modlitbě ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče nás“, vyznání víry (Credo) a bude vzývat Pannu Marii Fatimskou;
 
c) věřícím, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci nebo z jiného vážného důvodu nemohou cestovat,
činí pokání ze všech svých hříchů s pevným předsevzetím splnit, jakmile jim to bude možné, tři podmínky níže uvedené, před malou soškou Panny Marie z Fatimy, ve výročních dnech zjevení, duchovně ve spojení s oslavami jubilea, odevzdají s důvěrou Milosrdnému Bohu skrze Pannu Marii své modlitby a bolesti nebo oběti jejich vlastního života.
 
K získání plnomocných odpustků je třeba, aby věřící, kteří konají pravé pokání a naplněni láskou, musí splnit obvyklé podmínky:
 
svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.